ยินดีต้อนรับ

“ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต”

24เกศวารินทร์

คำขวัญประจำจังหวัด

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทราสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
ตั้งชื่อลายผ้า

ภูทะเล

ความหมายของลาย

ลายผ้าภูทะเล หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

ความหมายของสี

สีน้ำตาล แทน หาดทราย สีฟ้า แทน ท้องทะเล สีชมพู สีชมพูเข็ม แทน ปลา สีเหลีองทอง แทน ไข่มุก

ความหมายสัญลักษณ์

ไข่มุก เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าไข่มุกเป็นของมีค่าสูง ตามนิยายปรัมปราเล่าสืบต่อกันมาว่าไข่มุกจากหยาดน้ำตาของเทพธิดาที่หลั่งออกมาให้แก่มวลมนุษย์และตกลงสู่ท้องทะเลจนได้กลายเป็นไข่มุกเม็ดงาม
ปลา เป็นทรัพยากรที่มีวิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติและเป็นอาหารโปรตีนที่สำคัญต่อประชากรไทย
น้ำ เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตที่เราปฎิเสธไม่ได้ว่าเราไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีน้ำเพราะน้ำคือชีวิตหลายๆคนอาจจะเข้าใจความหมายของน้ำในหลากหลายความหมาย
หาดทราย เป็นปัจจัยควบคุมการตอบสนองของชายหาดต่อลมคลื่นและกระแสน้ำซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาทรัพยากรของชายฝั่ง

24เกศวารินทร์

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥